Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt

Tel: +49 (030) 43660004 i 201 43 282 i (089)41 61 50 361 (od 09:00 do 18:00) !

Centrala:+49 (171) 53 38 999 (od 09:00 do 18:00) !

Bus:+49 (175) 18 40 974 (kada nije u romingu) !